Животни

Сънят за животните символизира аспектите на тяхната личност или характер, въз основа на качествата на конкретното животно. Животните могат да символизират имуществата и нецивилизованите аспекти на единия. Борбата с животно може да отразява част от теб, която се опитваш да отхвърлиш. Тя може да бъде и представянето на конфликта със собственото си поведение или неприятно поведение, което се случва с други хора. Например, борбата с мишка може да отразява конфликта ви с човек в живота, който сте открили, за да ви подмами да се събудите. Мечтата за мъртво животно символизира промяна в мисленето или усещането му. Тя може да бъде и представяне на загуба или преодоляване на проблем. Сънуването на ранено животно може да отразява чувствата за някои аспекти или качество на себе си, като се повреди въз основа на доминиращата характеристика на животното. Мечтата за среща с прекрасно животно може да отрази вашата еволюираща или удивителна личност, тъй като тя се чувства да гледате нещо ново, което се случва в живота си. Невероятно качество, което виждате в себе си или някой друг. Помислете за символиката на животното още по-смислено. Вижте животински теми раздел за по-задълбочен поглед към животински символика.