Враждебност

Сънят за враждебност символизира конфликта в събуждащи житейски ситуации. Човек или ситуация може да се чувстват враждебни или антагонистични към целите си или благосъстояние. Като алтернатива, враждебността може да отрази проблеми с противопоставянето на нещо, от което се страхувате. Можете също така да таят чувства на негодувание, гняв или ревност.