Игра

Мечтата за игра символизира поемането на рискове или вижда, ако можете да се възползвате, като опитате едно нещо. Тя може също така да представлява възможност, която трябва да се сложи нещо, което имате в играта. Да си залагаш парите, връзките или да работиш, за да получиш нещо. Като алтернатива, сънят символизира рискови дейности.