Враждебност

Когато мечтаете за вн. Може би има някой, който си обидил, може би има нещо, което не трябва да правиш… или може би има нещо, което трябва да направите, в името на добри причини, да помогнете на някого, когато те наистина се нуждаят от помощ.