Рожден ден

Мечтата за рожден ден символизира високо чувство за приоритети. Събуждащ житейски опит, който ви унижава или си спомняте какво е най-важно в живота ви. Знак, че може да се наложи да жертвате дребнави въпроси или да отложите неща, които не са решаващи. Една мечта за рожден ден сочи към високо чувство за морал, изправен пред собствената си арогантност, или да се изправите пред проблеми, които сте избегнали. Тя може също така да бъде представяне на необходимостта да ~навес мазнини~ или да се отървете от боклука в живота си. Мечтата за годишнина от сватбата на родителите си символизира житейски ситуация, която засилва преценката на звуци. Нещо, което те кара да постъпваш правилно, независимо от това как се чувстваш.