Рожден ден

Мечтата за рожден ден символизира момент, в който вие или някой аспект на себе си изпитвате изпълнението на желанията или желанията. Време, когато се чувстваш добре или щастлив. Мечтата на някой друг, който има рожден ден, символизира някои аспекти на личността ви с късмет или получаване на това, което искате. Пример: Човек мечтал за рожден ден, който е на път да се състои. В реалния живот богатият ти насилник баща щеше да умре.