Нова година

Мечтата за новата година означава просперитет и надежда. Това е ново начало. На духовно ниво, тя предполага просветление или ново разбиране, намерено.