Yeti

Смисълът на мерзяния Снежен човек се тълкува в съня като символ на незнанието и страха. За да получите най-добрата интерпретация на съня ви, моля, вижте и значението на мечтата на Йети.