Необичайни

Сънят за аномалия символизира нещо в живота ви, което не е в съответствие с това, което трябва да бъде.