Кофи за боклук

Мечтата на един боклук може да символизира идеи, спомени, навици или ситуации, които не искате да забележите отново. Искаш да видиш нещо или не ми пука за нищо друго.