Страничните

Ако сте ходили или сте видели страна, тогава сънят ви предлага да направите план и по-режисиран, когато стигнете до вашата дестинация.