Пералня

Мечтата за облекло или вземането на дрехи символизира умишленото почистване на негативни навици или негативни личностни черти. Умишлено желание да се движи или да мисли различно. Вие сте готови с определени вярвания, навици или ситуации и искате да опитате нещо друго. Променя начина, по който мислите или начина на вашия начин на живот, които допринасят за самоусъвършенстване или повече щастие. Дрехите в съня отразяват личността ни. Стиловете и цветовете символизират начина, по който можем да мислим, чувстваме или действаме. Почистването на дрехите символизира премахването или почистването на негативните аспекти на вашата личност.