Копнеж

Мечтата на тидида за нещо символизира желанието за някои части от живота си да се върне към нормалното. Може да преживявате отделяне от любим човек или семейна ситуация.