Пералня

Ако мечтаете да си миете дрехите, такъв сън показва напредъка на почистването, което те правят вътре в себе си. Може би сте започнали да се притеснявате прекалено много за вашия имидж и как се представяте на другите. Ако нещо е вършило дрехите си в сън, тогава такъв сън представлява обратните разговори. Внимавай за враговете си. Ако сте услуги дрехите си, това означава, че се опитвате да разберете вашите чувства и емоции. Ако дрехите в съня изглеждат като каша, тогава такава мечта ви предлага да решите проблемите и проблемите, които се случват в будния ви живот.