Копнеж

Ако сте жадни за нещо в съня, тогава такъв сън пророкува за някой в живота си и празнотата, която конкретно човек ви причинява. Уверете се, че сте запълнили тази празнота с нещо значимо в живота си. От друга страна, копнежа показва скритите аспекти, които притежавате.