Памет

Мечтата на спомен представлява способността ти да обичаш и да се любим. Споменът в съня ви може да ви напомня откъде сте дошли и какво сте преживяли.