Антифриз

Мечтата на антифриз символизира решения, които са проактивни или фокусирани върху подготовката. Уверете се, че всичко е наред, преди да продължите с по-важно решение. Пример: Една жена мечтала за разлив на нефт в двигател, където трябва да отиде антифризът. В реалния живот тя имаше важно решение да вземе, че тя се чувства много удобно, дидионт. Маслото в резервоара за антифриз отразява желанието ви да успокоите нещата с отлагането и извинения (масло), вместо да направите необходимите препарати за най-голямото решение (антифриз).