Списък

Сънувайки, че правите списък може да се тълкува като символизъм на вашето състояние на тревожност и несигурност за реални или потенциални проблеми. Може би сте твърде притеснен за проблем или ситуация в будния си живот.