Локомотив

Ако сте имали сън за локомотив, вижте тълкуването на влака.