Стари

Ако мечтаеш за антика, значи знаеш как да се поучиш от грешките, които си правил в миналото. Има познание за нещата, които не трябва да правите, тъй като това ще ви доведе до нещастие и здравословен живот. Уверете се, че от време на време ще помислите за това, което правите и дали това е правилният начин да го направите.