Антични

Ако мечтаете да видите антики, представлява вашите минали и древни корени. Тази мечта показва нещо уникално и уникално за вас. Уверете се, че поддържате добри ценности от миналото си, тъй като може да бъде много полезно в бъдеще. Ако мечтаете да видите антики, но не се наслаждавате на гледката, това представлява някои неща в миналото ви боли и сега вие страдате. Може да е другото значение на този сън, че се опитваш да избегнеш нещо, което не трябва.