Майка

Да видиш майка си, когато сънуваш, е любопитно да видиш мечтата си. Този знак показва майчината страна на вашия собствен характер. Майките предлагат подслон, комфорт, живот, напътствие и защита. Някои хора могат да имат проблеми да се освободят от майките си и затова да търсят своята индивидуалност и развитие. Сънувам, че сте като разговор с майка си, означава проблем, който е разтревожен ума си и не сте сигурни за това как да се справят с него в будния си живот. Показва нерешени проблеми, които все още трябва да бъдат обработени с майка ви. Да чуеш как майка ти ти се обажда в съня ни означава, че си небрежна в задълженията и отговорностите си. Вървиш в грешна посока. Да чуе майка ти да плаче в съня си показва някаква болест или скръб.