Реклами

Ако сте сънували и в съня, ви видях, че гледате телевизионни реклами, това означава, че вашата тенденция да скочи от едно нещо на друго, без да завършите първоначалните си задачи и отговорности. Имате склонността да бъдете обективни за ситуациите, в които се намирате, и се дистаминантирате емоционално. Ако рекламите скачат бързо от една на друга, то символизира тяхната издръжливост.