Ануса

Мечтата на ануса символизира потенциала за нежелани ситуации или създаването на проблеми. Мечтата за анално изнасилване символизира импотентност, за да се предотврати възникването на нежелана ситуация.