Ануса

Ако мечтаете да видите ануса, това означава, че страдате от лоши емоции и прикриване на чувства, които не изразявате. Тази мечта означава твоя срам и вина. Основното значение на ануса е, че тя представлява своята алчност. Имайте предвид, че тази мечта представлява, че трябва да се отпуснете малко повече.