Ръкопис

Сънуването, че пишеш ръкопис означава страх да не изпълниш най-големите си желания. Сънувайки, че ръкописът ви е отхвърлен от редактор, означава, че временно преживяване безнадеждност. След като преодолеете този период, в крайна сметка вашите надежди ще бъдат реализирани. Сънуването, че ръкописът е в пожар означава, че вашата собствена упорита работа ще доведе до печалба и повишаване на социалната гама.