Ръка

Ръцете в съня представляват способността ви да се свържете с външния свят. Ръцете също са част от комуникацията, главно използвана за изразяване на емоции. Мечтата за ръцете може да покаже необходимостта да се даде ръка на хората около него. Известно е, че дясната ръка е символ на мъжествеността и правото е символ на женските фактори на мечтателя. Сънят, в който държиш ръката на някой друг, показва силната връзка, любовта и обичта, които имаш към този конкретен човек. Сънят може също да покаже истинския страх да не бъде вече във връзка с този човек. Ако имате необичайно големи ръце, тогава такава мечта символизира владеене на живота си. Ако ръцете ви са били затворени, това може да покаже, че криете нещо или сте се прислжили за нещо. Ако ръцете ви са космати, груби, тогава такъв сън предполага, че сте по-умни и по-меки с хора, с които правите бизнес. В съня си да видиш ръката ти мръсна, тя означава, че вината, която носиш със себе си. Ако сте измили ръцете си в съня, това означава, че сте се отървали от някои задължения или сте завършили определена работа, взаимоотношения или проект. Ако ръцете ви кървят или са наранени по друг начин, тогава показва, че ще загубите уважението на други хора заради нещо, което сте направили или не сте направили.