Аборигените

Сънят за аборигенски хора символизира аспектите на тяхната личност, които се съпротивляват на промяната, са упорити или не се жертват. В положителна степен аборигенът символизира моралната сила, поддържа принципите и се противопоставя на покварата на ценностите и вярванията. Отрицателно, аборигенският човек символизира липсата на готовност да дава лоши навици, да напредва или да мисли за нещо по по-сложен или зрял начин. Това също предполага, че сте прекалено неуязвими или прекалено емоционални.