Слухов

Мечтата на слухов апарат символизира невъзможността да бъде чут или разбран. Трудно се получават идеи. Ти или някой, който има нужда от нещо направено преди да им обърнеш внимание. Алтернативно, слухов апарат може да представлява механизъм за справяне, който да ви помогне да останете информирани или включени като част от група. А зависимост, имате, че ви позволява да бъдете информирани. Отрицателно, слухов апарат може да представлява изискване или условие, за да чуе друго лице. Подкуп или състояние, което трябва да бъде известно първо. Нещо, което да направи сътрудничеството по-приятно за вас или някой друг. Метод за замяна на теймозията. Може да е знак, че хората не искат да правят нищо с вас, освен ако не могат да ви използват. Слуховият апарат може да означава също така, че сте твърде зависими от някой друг за информация.