Флот

Сънят за военноморските сили символизира твърдата поза или вярата система, която е конфликтна. Отказваш да се държиш като нечий друг проблем. Да останеш в някой друг и да откажеш да отстъпи. Знаейки, че поведението или намеренията ви са отрицателни, стига да се изправите пред някого. Да си негативен, заради добра кауза. Мечтае за последно. Не, военноморските сили могат да отразят арогантното ви намерение да не спирате да наранявате или да безпокоите никого. Може да е и представяне на човек или проблем, който е толкова арогантен, че му пука, че никога не го прекъсваш, когато разбере, че е грешно.