Слухов

Ако мечтаете да видите или чуете апарата, тогава такъв сън показва, че пренебрегвате и не чувате това, което другите хора се опитват да ви кажат.