Мармот

Мечтата за мармот символизира вас или друг човек, който избягва други да правят услуга на всяка цена. Може да избягвате да говорите с хора или винаги да се опитвате да си тръгнете, когато го направите. Винаги търси начин да се измъкнеш от нещо.