Чук

Сънят с чук символизира осъзнаването на това колко сериозно е едно решение или ситуация. Да станем известни на другите, че решението е окончателно. Чувствителността за това, че се приема на сериозно.