Хирургична маска

Мечтата с хирургическа маска символизира устойчивостта към нежелани влияния. Вие или някой, който е много фокусиран и не може да искате да компрометирате или да промените по никакъв начин. Позитивно, хирургическа маска може да отразява наклонност, надеждност или ситуация, която е негъвкава. Отрицателно, хирургическа маска може да отразява нежеланието да се промени.