Ръкостискане

Мечтата с ръкостискане символизира сътрудничество. Или между теб и някой друг, или между различните аспекти на твоята личност. Да се ръкува с един зло или лош човек символизира приемането на негативни мисли, или да се поддаде на негативизъм.