Медал на честта

Мечтата на медал за чест символизира потвърждение или гордост да направи повече от другите хора. Гордост или признание, че знае, че не обръща гръб на трудностите, когато другите хора биха го направили. Признание или напомняне за това как сте преминали извън това, което се очаква от вас по време на трудна или страшна ситуация.