Аборт

Мечтата за аборт символизира внезапна загуба или край на ситуация, след като се намирате в големи надежди или ентусиазъм. Резкият край веднага след като вярваше, че нещо, което искаш, започва. В последната минута се борави, аргументи или отмени след като се разкаже на другите за план. Като алтернатива, мечтата за аборт символизира идея или план, който не е бил по очаквания начин. забавяния или разочарования са провалили плановете му. Абортът може да бъде и представянето на ситуации, в които се чувствате погрешен или прецакан. Тя може също така да сочи към неуспешна връзка или възможност.