Апетит

Мечтата за апетит в съня символизира еегерто преживяване или да започне нещо. Чувства се заинтересован от нещо или да си готов да се забъркаш. Искате да научите или да участвате. Чувства се амбициозна или продуктивна. Мечтата за липса на апетит може да отрази чувства за определен тип ситуация или опит не е интересно за вас изобщо. Не се тревожа да започна нещо. Липса на амбиция или интерес.