Медицина на сърцето

Сънят за сърдечни лекарства може да представлява мисли или навици, които влияят на способността ви да останете спокойни. Мечтата за различни варианти за лечение на сърцето може да отразява противоречиви избори за това как да се подходи към стресовата ситуация, или да реагира на други хора. Като алтернатива, мечтата за лекарства за сърце може да представлява навици или ситуации, които влияят на способността ви да се грижите за другите. Нещо, което помага да отвориш сърцето си, да се грижиш повече за човек или да бъдеш по-разбран.