Апетит

Ако мечтаете да имате апетит, това означава, че има неща в живота, които не са напълно реализирани. Другото значение на тази мечта, особено когато мечтаете да искате нещо за ядене или пиене, представлява вашите сексуални намерения. Това означава, че можеш да взимаш правилното решение за това, което обичаш.