Пчелар

Мечтата на пчеларът символизира вас или някой аспект на вашата личност да бъдете много внимателни и внимателни. Фокусът ви е положителен, но искате да се противопоставите на ситуация, която е потенциално опасна.