Аплодисменти

Мечтата с аплодисменти, която символизира похвала, ентусиазъм или благодарност. Тя може също така да сочи към чувство на одобрение или ~потупване~ от другите. Аплодисментите могат да бъдат и представянето на едно огромно чувство за облекчение, което най-сетне се е случило. Бъдете благодарни за късмет, който засяга редица области от живота ви.