Наставник

Мечтата за наставник символизира поведение или навик, който копирате, защото осъзнавате, ви помага да успеете. Може да е и представител на някой, който те търси. Имитирането на другия човек, който познаваш, е победител.