Крака

Ако мечтаете в какъвто и да е контекст или виждате стол, това може да означава, че за да се движите и да напредвате в живота, трябва да се научите да помолите за помощ.