Аборт

Мечтата за аборт символизира развиващите се ситуации в живота ви, които са били отхвърлени или изоставени. Ти или някой друг си промени мнението. Абортът може да бъде знак, че се колебаете да следвате нова посока в живота си поради страх, натиск, лични конфликти или морални задължения.