Аполо

Сънят за Аполо символизира аспект на неговата личност, който винаги има положително решение. Растеж, осветление и прозрение. Вие или някой друг, който никога не успява да осигури вдъхновяващо или продуктивно решение на проблема. Тя може да бъде и представяне на защитна нагласа към красотата, изкуството, обучението и благоприличието. Предпочитание към по-високо качество на живот.