Сочещи

Когато насочвате в сън към някой обект или лице, то показва необходимостта от разглеждане. Може би трябва да погледнеш по-отблизо някой или нещо такова. Ако някой ви е посочил в съня, тогава предполага да направите нещо за действията си, защото има определени фактори, които са били извършени неподходящо.