Сочещи

Мечтата за посочване на нещо или някой символизира желанието да привлече вниманието към дадена ситуация или определено поведение. Ти или някой друг, който прави предложение. Посочването в съня може да бъде знак, че трябва да обърнете повече внимание на дадена ситуация или собствените си действия. Като алтернатива, посочването в съня може да отразява решение на проблем, който ви е показан. Сънуването на посочване на пистолет символизира твърди или агресивни предложения. Някой ти казва какво да правиш или да ти каже какво да правиш. Тя може да бъде и представяне на провал на страх или могъща личност, която ръководи избора ви.