Залог

Мечтата за залагане на нещо символизира риска, който поемате на риска или ситуацията на човека.