Смирна

За да видите смирна в съня, тя означава успешни активи и неочаквани удоволствия.